Zoom in 

Ons  adres is:

WonenPlus Den Helder 
Jacob van Heemskerckstraat 1
1782 XC Den Helder
088 007 52 61
E wonenplus-denhelder@stichtingdewering.nl


 

***************************************************************************************

WonenPlus Den Helder helpt alle ouderen, gehandicapten en chronisch zieken zodat ze zo plezierig mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

De WonenPlus consulenten en de vele vrijwilligers helpen graag met:

  • informatie, advies, verwijzing en bemiddeling
  • het invullen van formulieren of contacten met instanties
  • kleine klusjes in huis of in de tuin
  • vervoer, boodschappen, maaltijden, alarmering
  • alles wat u nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen

Elke hulpvraag is welkom en op alle vragen proberen we snel de gewenste hulp te realiseren.

Doordat WonenPlus financieel wordt ondersteund door diverse organisaties zijn de kosten voor u laag standaard kost het lidmaatschap van WonenPlus Den Helder € 4,00 per maand. Voor huurders van Stichting Woontij zijn de kosten € 1,00 per maand, voor klanten van  thuiszorgorganisatie Evean zijn de kosten € 2,00 per maand. Het abonnement is gratis voor mensen die geïndiceerd zijn voor opname in een verzorgingshuis en mensen die meer dan vier uur per week woonbegeleiding krijgen vanuit de Gehandicapten Zorg (GZ)of de Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ). 

Mensen die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand kunnen mogelijk het abonnementsgeld voor WonenPlus vergoed krijgen. Denkt u hier voor in aanmerking te kunnen komen bespreek dit met uw contactmedewerker van het Bureau Werk Inkomen en Zorg (WIZ) van uw gemeente. Komt u hiervoor in aanmerking dan kunt u van WonenPlus een verklaring krijgen dat u als abonnee ingeschreven staat bij WonenPlus.

J. v Heemskerckstr 1, 1782 XC Den Helder, T 088 0075261, E wonenplus-denhelder@stichtingdewering.nl